privacy statement

   Privacy verklaring

Fufolia respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we van u krijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u zien welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of een van onze diensten afneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig

Als u Fufolia een opdracht geeft om een van onze diensten te leveren, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. De door u aan ons geleverde gegevens worden gebruikt om uw opdracht uit te voeren. Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig om de facturatie af te handelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Fufolia bewaart uw persoonsgegevens voor eeuwig om haar doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen zoals de fiscale en boekhoudkundige verplichting. Op verzoek worden alle bij ons bekende gegevens eerder verwijderd tenzij de gegevens nodig zijn om lopende diensten uit te kunnen voeren. 

Worden uw gegevens gedeeld?

Fufolia verstrekt uw persoonsgegevens met uw toestemming alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fufolia niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Fufolia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Fufolia wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Tot slot

Als u vragen heeft over ons privacy beleid of als wij iets kunnen verbeteren horen wij graag uw feedback via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contactgegevens: 

Fufolia. 
Bezembinderslaan 13
3781 DG Voorthuizen
Nederland
Telefoon : +31 626 3500 59

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autursrechten

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Fufolia. herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Fufolia. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Fufolia. © 2018 - 2027  Fufolia. Alle rechten voorbehouden.